Vicens Giménez

Biografia

Formar part de l’equip de laboratori d’un diari va ser la meva millor escola. Cada dia aprenia, en revelar el seu treball, com fotògrafs amb anys d’experiència s’enfrontaven als temes que cobrien diàriament, des dels llargs plens del Parlament, manifestacions tranquil·les o violentes, successos, tedis polítics, o a solucionar en retrat en 60 segons.

M’agradava la rapidesa, disparar, revelar, fer la còpia, acabar en pàgina. A poc a poc aquesta seqüència va anar variant fins al punt de transmetre al periòdic la foto d’un gol del Barça marcat un minut abans.

Aquesta passió per l’immediat, per l’instantani, va ser canviada, en els últims temps, pel ritme pensat però no pausat del retrat. Imagino i crec escenaris il·luminats en els quals, de complicitat amb el personatge, intento que se senti reconegut i còmode en les imatges que aconseguim.

Calendari 2022 (setembre)

WebsiteInstagram