Calendari 2016 (maig)

Va publicar a revistes del barri com Quatre Cantons, Gamma, Presència, etc. sent testimoni directe de la transició espanyola. La seva trajectòria està vinculada a Tele/Expres i El Periódico de Catalunya, on va treballar des de la seva fundació. Ha donat classes de reportatge i fotoperiodisme a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, POstgrau de Periodisme UAB, col·laborador en el Grau de Periodisme URV Tarragona. Barcelona és el tema dels llibres d’autoria compartida amb professionals i amics com J. Maria Huertas, J. Fabre o Paco Elvira, entre els que destaquem 50 vegades Barcelona, Història d’un barri i la seva gent, Com ens divertiem…, com ens divertim, i Barcelona vista pels grans fotògrafs.
Website