Calendari 2018 (setembre)

Periodista de premsa a El Periódico i La Vanguardia, feines que combina amb exposicions personals i col·laboracions puntuals en revistes i calendaris.