Il·lustradores Calendari 2020

Estudi de creació editorial fundat l’any 2010 per la Irene Miranda (il·lustració) i la Lluïsa Cobos (disseny gràfic).