A partir de l’edició del 2018 el projecte Bombers amb Causa incorpora el finançament de projectes socials amb la infància en risc un cop assegurada la partida per a recerca.

  • Objectius: finançar projectes socials d’acompanyament a la infància que per raons de salut mental, econòmiques o d’origen, es troben en una situació d’exclusió social. Són promoguts per diversos centres de Sant Joan de Déu arreu de Catalunya.
  • Característiques: s’ofereix finançament total o parcial d’un projecte.

Projecte 'Reforç escolar per a nens i nenes nouvinguts' – exclusió social (2019, 2020, 2021, 2022)

Dos nens fent els deures de la classe de reforç escolar per a nens i nenes novingudes.
La Fundació Bayt al-Thaqafa acompanya des de fa més de quaranta anys als nens, nenes i joves nouvinguts amb l’objectiu de construir una ciutadania basada en la igualtat d’oportunitats i en el reconeixement del talent divers.

Bayt Al-Thaqafa és una entitat social, participada per Sant Joan de Déu, que atén infants i joves nouvinguts amb famílies o sols, amb molta desconnexió dels vincles amb la societat d’acollida. Això els genera un gran risc d’exclusió social, i amb això, totes les derivades de la pobresa que són susceptibles de patir.

Gràcies a la seva resiliència, amb un senzill acompanyament de base per crear-se xarxes de connexió amb la resta de la societat serà possible incorporar-se i definir un projecte de vida sa i adequat a l’edat.

L’objectiu del projecte és el d’acompanyar socioeducativament als infants en risc d’exclusió social d’origen migrant per afavorir la seva integració en els centres educatius i el seu entorn.

S’imparteixen classes de reforç escolar durant tot l’any, amb especial incidència en l’aprenentatge en llengua catalana, castellana i en noves tecnologies. També realitzem un acompanyament social dels i les menors i les seves famílies per tal de garantir un entorn adient i propici pel desenvolupament e integració dels infants.

Es tracta de nens i nenes que procedeixen de nacionalitats diverses com la marroquina, l’índia, la xinesa, la filipina, la nepalesa, bangladeshià, algeriana i la pakistanesa, sent la marroquina la més nombrosa.

Les principals dificultats amb què ens trobem són bàsicament de comprensió i expressió lingüística. Molts tenen capacitats acadèmiques suficients però es troben amb moltes dificultats amb el llenguatge i això repercuteix en els seus aprenentatges.

Aquest projecte es desenvolupa a les seus de la Fundació a Barcelona i de Sant Vicenç dels Horts.