A partir de l’edició del 2018 el projecte Bombers amb Causa incorpora el finançament de projectes socials amb la infància en risc un cop assegurada la partida per a recerca.

  • Objectius: finançar projectes socials d’acompanyament a la infància que per raons de salut mental, econòmiques o d’origen, es troben en una situació d’exclusió social. Són promoguts per diversos centres de Sant Joan de Déu arreu de Catalunya.
  • Característiques: s’ofereix finançament total o parcial d’un projecte.

Projecte ‘Atenció a les necessitats d'alimentació i higiene infantil' – COVID-19 (2020)

Primeres necessitats d'alimentació i higiene per a nens i nenes de famílies de la xarxa de salut mental amb pocs recursos.
La pandèmia està colpejant la salut i l’economia de moltes famílies, que han vist com perdien o emmalaltia algun dels seus familiars o, en molts casos, es quedaven sense feina i amb pocs recursos per afrontar el seu dia a dia. Les conseqüències han estat més dures per aquelles que ja tenien una situació prèvia de vulnerabilitat i, de retruc, els seus fills.

Un diagnòstic elaborat per l’equip de treball social del Parc Sanitari Sant Joan de Déu ha identificat 100 unitats familiars amb dificultats per atendre les necessitats alimentàries, un 20% de les quals amb infants a càrrec.

Els infants que conviuen en un nucli familiar amb un progenitor amb trastorn mental sever (TSM) presenten majors factors de risc derivat de la incomprensió del que succeeix a casa. El Parc Sanitari Sant Joan de Déu fa anys que treballa per acompanyar els contextos familiars d’aquests infants.

Amb l’objectiu de donar suport a aquests infants i assegurar el seu benestar físic, psíquic i emocional, l’equip professional del Parc Sanitari treballa per la vinculació d’aquestes famílies als serveis socials locals. Coneixedors dels procediments i dels temps que implica aquest procés, de manera temporal han iniciat el programa d’atenció a les necessitats bàsiques d’alimentació i higiene de les famílies amb infants a càrrec.

Des del mes de maig fins al mes de novembre 2020, més de 355 persones, entre les quals hi ha 60 menors d’edat, s’han beneficiat d’aquesta campanya del Parc Sanitari SJD i l’Obra Social SJD ‘No ho podem permetre. Esperes o Actues?‘. Bombers amb Causa ha finançat una part destinada especialment per als més petits.

La durada és de 6 mesos per proveir de productes bàsics les famílies fins que quedin vinculades a un servei ordinari del sistema públic. El liurament de productes de primera necessitat ha abastat 12 localitats diferents: Cornellà, Barcelona, el Prat, Vilanova i la Geltrú, Esplugues, Viladecans, Gavà, Castelldefels, Cerdanyola, Sant Climent, Sant Andreu de la Barca i l’Hospitalet.