A partir de l’edició del 2018 el projecte Bombers amb Causa incorpora el finançament de projectes socials amb la infància en risc un cop assegurada la partida per a recerca.

  • Objectius: finançar projectes socials d’acompanyament a la infància que per raons de salut mental, econòmiques o d’origen, es troben en una situació d’exclusió social. Són promoguts per diversos centres de Sant Joan de Déu arreu de Catalunya.
  • Característiques: s’ofereix finançament total o parcial d’un projecte.

Projecte 'Parc infantil' a la Llar Sant Joan de Déu - infants refugiats (2022)

La Llar compta amb 100 llits (ara 115, perquè amb la guerra d’Ucraïna el programa ha volgut donar resposta a aquest col·lectiu) i tots estan ocupats. Actualment, el volum més gran de persones que hi ha són d’ètnia siriana, seguida de l’afganesa, l’ucraïnesa, la sudamericana i la subsahariana.

La Llar Sant Joan de Déu és un equipament d’atenció social de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, ubicat a la ciutat de Manresa que és gestionat per la Fundació Germà Tomàs Canet des del 2015.

A la Llar es desenvolupen projectes d’acollida residencial de famílies i persones soles refugiades i/o amb problemes d’exclusió residencial. Durant una mitjana de 9 mesos les famílies resideixen a la Llar i des dels equips tècnics se’ls fa un acompanyament integral de la seva situació, amb l’objectiu d’aconseguir autonomia i poder sortir del centre amb una millora de la seva qualitat de vida.

El centre acull, per tant, a aquestes famílies amb els seus fills menors d’edat. A dia d’avui hi ha 53 criatures, 10 d’elles menors de 2 anys. Aquesta canalla quan acaba les seves activitats formatives obligatòries, tornen a la Llar, i per això es vol condicionar un espai de joc infantil i d’esbarjo als jardins, en una zona verda, àmplia i accessible amb l’espai suficient, i convertir-lo en una zona de joc  infantil i familiar per a les famílies acollides.

Es posarà a disposició dels nens i nenes que viuen a la Llar, una zona de joc inclusiu, segur i accessible, facilitant un espai adequat per als infants i per a les seves famílies. Les persones destinatàries són els  infants de 0 a 10 anys que viuen a la Llar.

La Fundació Germà Tomàs Canet, entitat de Sant Joan de Déu, gestiona el Programa de Protecció Internacional que ofereix acollida i acompanyament a persones que han hagut de deixar els seus països d’origen com a conseqüència de conflictes armats, crisis humanitàries i/o persecució. Es desenvolupa a La Llar Sant Joan de Déu de Manresa, que disposa de 100 places residencials orientades principalment a famílies amb menors al seu càrrec.

 

Foto: Unplash (c) Markus Spiske