A partir de l’edició del 2018 el projecte Bombers amb Causa incorpora el finançament de projectes socials amb la infància en risc un cop assegurada la partida per a recerca.

  • Objectius: finançar projectes socials d’acompanyament a la infància que per raons de salut mental, econòmiques o d’origen, es troben en una situació d’exclusió social. Són promoguts per diversos centres de Sant Joan de Déu arreu de Catalunya.
  • Característiques: s’ofereix finançament total o parcial d’un projecte.

Projecte ‘La meva llar’ – habitatge temporal d'inclusió (2021)

Projecte la Meva llar del Parc Sanitari SJD
El procés de rehabilitació i reinserció, en determinants casos, té major risc de fracàs producte del baix suport familiar i social i la manca d’un habitatge digne, així com d’un projecte realista de vida.

A la Unitat Terapèutica (UT) del Centre Educatiu (CE) Els Til·lers, del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, s’atenen adolescents amb una problemàtica de salut mental complexa a nivell clínic i a nivell familiar i social: Joves vulnerables, en risc d’exclusió i marginació social. Famílies absents o desestructurades que no poden oferir el suport que requereix l’adolescent, o progenitors que han desistit i no creuen en la capacitat de recuperació i rehabilitació dels seus fills. Són joves que tenen majors probabilitats d’acabar sent  “sense sostre”.

Les persones sense sostre habitualment tenen problemàtica de salut mental i un deteriorament físic/mental producte de la dependència a alcohol o drogues, sent aquest l’origen fonamental d’aquesta problemàtica social. Per tant és de gran importància portar a terme programes preventius que poden disminuir la incidència d’aquesta problemàtica en el futur.

El programa d’habitatge temporal d’inserció social té uns objectius claus:

  • La prevenció: és a dir, portar a terme actuacions socials destinades a preservar a l’adolescent de les situacions que són perjudicials per al seu sa desenvolupament
  • La protecció: potenciar actuacions socials donat que el desenvolupament integral de l’adolescent pot resultar seriosament afectat si no intervenim
  • La promoció: afavorir un benestar personal i de la societat en general

Alguns d’aquests joves no poden beneficiar-se del suport per joves tutelats i ex-tutelats de la DGAIA. Donar ajut i atenció mitjançant un programa d’habitatge temporal d’inserció social amb professionals experimentats per donar suport al trànsit de l’adolescent a la vida adulta és imprescindible.