A partir de l’edició del 2018 el projecte Bombers amb Causa incorpora el finançament de projectes socials amb la infància en risc un cop assegurada la partida per a recerca.

  • Objectius: finançar projectes socials d’acompanyament a la infància que per raons de salut mental, econòmiques o d’origen, es troben en una situació d’exclusió social. Són promoguts per diversos centres de Sant Joan de Déu arreu de Catalunya.
  • Característiques: s’ofereix finançament total o parcial d’un projecte.

Projecte ‘‘Humanització d'un quiròfan pediàtric’ (2022)

Estar hospitalitzat i passar per quiròfan pot generar en qualsevol pacient un important grau d’ansietat, però això augmenta si es tracta d’un nen o nena.

Els serveis de maternoinfatil i pediatria i l’especialitat d’otorrinolaringologia del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu disposen de l’expertesa i dels professionals per a l’atenció dels infants i les seves famílies, però per a poder oferir l’atenció integral i atendre les cirurgies simples associades a l’especialitat s’habilitarà un dels quiròfans del centre amb l’equipament i protocols específics per a l’atenció dels infants, alhora que es pediatritzarà aquells elements que interactuen amb l’infant.

Aquest quiròfan està especialitzat en l’atenció integral de les patologies relacionades amb l’oïda, el nas i la laringe (via aèria) pediàtriques.

En el procés d’atenció a l’infants i a les famílies s’inclou l’acompanyament emocional i l’atenció per a la millor comprensió de la patologia i de la intervenció prevista, per aquest motiu s’incorporen element de informació/formació específics:

  • Destinats als infants: s’incorpora la iniciativa “Ninos de Drap” on l’equip assistencial del servei explica a l’infant les característiques de la intervenció que es realitzarà mitjançant un nino de drap a mode d’alter ego de l’infant.

També es contempla la creació de material audiovisual per a la comprensió de com anirà el procés previ i posterior de la intervenció quirúrgica.

  • Destinat a la família: s’edita material audiovisual i espais d’acompanyament que permetin la màxima presència de la família en totes les fases del procés.

* La foto és d’un quiròfan pediatritzat de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona