A partir de l’edició del 2018 el projecte Bombers amb Causa incorpora el finançament de projectes socials amb la infància en risc un cop assegurada la partida per a recerca.

  • Objectius: finançar projectes socials d’acompanyament a la infància que per raons de salut mental, econòmiques o d’origen, es troben en una situació d’exclusió social. Són promoguts per diversos centres de Sant Joan de Déu arreu de Catalunya.
  • Característiques: s’ofereix finançament total o parcial d’un projecte.

Projecte ‘Espai Famílies’ – salut mental (2018)

Taller KidsTime en l'Espai Famílies del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
Entre un 8% i un 20% dels pacients hospitalitzats per una malaltia mental tenen fills o filles menors d’edat. La majoria són dones i tenen la custòdia dels menors.

L’objectiu del projecte del Parc Sanitari Sant Joan de Déu és donar suport a nenes i nens amb el pare o la mare ingressat per un problema de salut mental i acompanyar-los per evitar efectes negatius.

L’experiència demostra que aquest suport és necessari per acompanyar-los amb l’estrès que això els suposa i evitar o reduir els problemes emocionals o de conducta: problemes de la son, disminució en el rendiment escolar, dificultats socials o reaccions d’ansietat.

‘Espai Famílies’ és un racó d’infants, un espai de relació i joc lliure, on les persones ingressades al Parc Sanitari Sant Joan de Déu podeu compartir temps amb els seus familiars. En tot moment, estan acompanyats/des dels professionals que coordinen aquest espai on, a més, poden intercanviar experiències, dubtes i/o reflexions entorn la salut mental amb altres famílies.

Bombers amb Causa ha col·laborat en la creació d’aquest espai en la unitat d’aguts i està obert dues tardes per setmana. Igualment, és el lloc on s’imparteixen les activitats ‘Kidstime’, el primer programa de prevenció primària i d’intervenció multifamiliar que es desenvolupa a nivell estatal a diversos llocs del territori. En el programa es treballa amb els fills i els pares de forma integrada i coherent i, també, entre els professionals de la xarxa de salut mental infantojuvenil i la d’adults.

Normalitzar els ingressos i afavorir les trobades amb familiars menors d’edat reforça els vincles i consolida el tractament assistencial que reben. I això sense deixar de banda que també és una gran oportunitat per trencar barreres i estigmes vinculats a la salut mental.