A partir de l’edició del 2018 el projecte Bombers amb Causa incorpora el finançament de projectes socials amb la infància en risc un cop assegurada la partida per a recerca.

  • Objectius: finançar projectes socials d’acompanyament a la infància que per raons de salut mental, econòmiques o d’origen, es troben en una situació d’exclusió social. Són promoguts per diversos centres de Sant Joan de Déu arreu de Catalunya.
  • Característiques: s’ofereix finançament total o parcial d’un projecte.

Projecte 'Adequació de l’espai per a les aules del programa d’acollida de persones refugiades' – COVID-19 (2020)

Classe amb ordinadors per a nens i nenes refugiades de la Fundació Germà Tomàs Canet
El seguiment adequat de les classes en cas de confinament depèn de l’accés a les noves tecnologies i un espai adequat. El panorama amb què s’han trobat alguns nens i nenes ha estat difícil per la falta de dispositius, connexió a la xarxa deficient o falta de coneixements tecnològics per manejar les eines d’estudi. Això potencia, encara més, l’exclusió social de la població refugiada.

Amb la situació originada per la pandèmia de la COVID-19, els nens i nenes del programa d’acollida de famílies refugiades a la Llar Sant Joan de Déu de Manresa de la Fundació Tomàs Canet han hagut de deixar d’anar a les escoles, com la resta. Des de la Llar, l’equip de docents els estan acompanyant en el seguiment de les seves tasques escolars, però la valoració que fan és que si no es continua durant l’estiu, els costarà molt posar-se al nivell adequat per seguir el curs escolar que haurien de fer per la seva edat.

Per donar continuïtat al seu procés d’acollida, la Llar Sant Joan de Déu de Manresa necessita adequar com a aula un espai que ara és insuficient, i menys havent de mantenir la distància personal necessària per la prevenció de la COVID-19. D’aquesta manera no es farà una interrupció durant tot l’estiu del seu itinerari vital d’aquestes criatures d’edats entre 0 i 13 anys.

L’adequació es tracta del acondicionament d’un espai actualment buit al qual se li ha d’arreglar el terra, sostre i parets, posar calefacció i il·luminació, arreglar les finestres per seguretat i fer arribar la connexió de xarxa per poder tenir accés al material de les escoles de manera digital.

La Fundació Germà Tomàs Canet, entitat de Sant Joan de Déu, gestiona el Programa de Protecció Internacional que ofereix acollida i acompanyament a persones que han hagut de deixar els seus països d’origen com a conseqüència de conflictes armats, crisis humanitàries i/o persecució. Es desenvolupa a La Llar Sant Joan de Déu de Manresa, que disposa de 100 places residencials orientades principalment a famílies amb menors al seu càrrec.