A partir de l’edició del 2018 el projecte Bombers amb Causa incorpora el finançament de projectes socials amb la infància en risc un cop assegurada la partida per a recerca.

  • Objectius: finançar projectes socials d’acompanyament a la infància que per raons de salut mental, econòmiques o d’origen, es troben en una situació d’exclusió social. Són promoguts per diversos centres de Sant Joan de Déu arreu de Catalunya.
  • Característiques: s’ofereix finançament total o parcial d’un projecte.

Projecte ‘A Peu de Llit’ – malaltia crònica i final de vida (2020. 2021, 2022)

Projecte 'A Peu de Llit' de la FAD Sant Joan de Déu
L’equip de treball social de l’Hospital Sant Joan de Déu ha quantificat en un total d’aproximadament 170 famílies que tenen necessitats de suport a la situació de dependència del seu nen/a i a les càrregues familiars derivades d’aquesta.

Aquest projecte d’atenció domiciliaria especialitzada a infants/famílies en situació de cronicitat o fase final de la vida es presenta en aliança entre la Fundació Sant Joan de Déu d’Atenció a la Dependència i l’equip de Treball Social de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Molts infants hospitalitzats per malaltia crònica o inclús en final de vida tenen un problema greu si se’ls pot donar l’alta mèdica de l’hospital per anar a casa perquè ni el seu domicili ni la seva família estan preparats per la cura que necessiten. Això té un impacte molt negatiu en la seva situació i pot tenir conseqüències en la qualitat de vida, tant en l’infant com en el de la seva família.

El projecte ofereix un programa d’atenció domiciliària des d’un acompanyament i suport professional a infants i famílies que estiguin en situació de malaltia, pèrdua d’autonomia, dependència o discapacitat vinculada a cronicitat o fase final de vida.

És un programa d’atenció domiciliària que  té com a objectiu fonamental oferir un suport a les necessitats essencials de les activitats bàsiques de la vida diària dels nens/es segons les prioritats expressades pels seus pares.Es tracta de famílies amb escassos recursos econòmics.

Els nens i nenes amb necessitats pal·liatives són pacients amb malalties cròniques complexes que poden estar en seguiment durant anys. La situació de fi de vida en els infants comporta també un gran impacte en el pares o altres familiars i compromet la seva qualitat de vida.