Els fons recaptats en les sis primeres edicions van permetre crear la beca d’investigació Bombers amb causa, que s’atorga per concurs entre els investigadors de l’Hospital Sant Joan de Déu, sota un jurat d’experts científics interns i externs a la institució.

  • Objectius: finançar ajuts per a la contractació de personal per a la realització d’un projecte de recerca dirigit per investigadors de les línies de recerca consolidades de l’Hospital Sant Joan de Déu.
  • Característiques: s’ofereix un contracte laboral a jornada completa amb la Fundació Sant Joan de Déu amb un salari de 30.000 €/any cost empresa.

Beca Dr. Ángel Montero Carcaboso (2024 – 2026)

El Dr. Ángel Montero Carcaboso és actualment el Cap Sènior del Grup de Tractament del càncer pediàtric de l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu.

La beca està ajudant a desenvolupar el projecte de recerca titulat ‘Tractament del retinoblastoma amb un nou fàrmac que penetra en el sistema nerviós central’. El retinoblastoma és un tipus de càncer de la retina que es produeix només en infants. La majoria dels casos són curables amb la tecnologia actual, però en algunes ocasions els tumors poden tornar-se resistents als tractaments, o fins i tot disseminar-se al cervell. Aquestes dues situacions són molt difícils d’abordar amb la tecnologia actual. L’hospital Sant Joan de Déu, en el seu nou centre, el SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, desenvolupa un programa de recerca per trobar tractaments més eficaços i millor localitzats en el tumor, per aplicar als pacients en les situacions clíniques més complexes. En concret, aquest projecte desenvoluparà un nou fàrmac que permetrà una millor localització en els teixits ocular i cerebral. D’aquesta manera, tindrem més opcions que les cèl·lules canceroses rebin una dosi adequada per a la seva eliminació.

Jordi Anton

Beca Dr. Jordi Antón (2022 – 2024)

El Dr. Jordi Antón és reumatòleg pediàtric, cap de secció de la Unitat de Reumatologia Pediàtrica a l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

La beca està ajudant a desenvolupar el projecte de recerca titulat ‘Projecte ‘MACAI, recerca de biomarcadors per al diagnòstic, el seguiment clínic i de qualitat de vida dels pacients amb artritis idiopàtica juvenil (AIJ) mitjançant l’ús de noves tecnologies’. La AIJ és la malaltia reumàtica crònica infantil més prevalent i causa de discapacitat tant en la infància com en l’edat adulta. L’objectiu del projecte és el desenvolupament d’eines per mesurar objectivament la informació que els pacients ens donen sobre aspectes del seu estat de salut que són rellevants per a la seva qualitat de vida i en els quals s’inclouen valoracions sobre el somni i l’activitat física, fins ara tractades com a dades subjectives de valoracions puntuals. Les tecnologies de salut digital habituals i wearables permetran el registre continu de diferents paràmetres que es convertiran en una eina clau per a detectar brots en pacients amb artritis inflamatòria.

Beca Dr. Ángel Montero Carcaboso (2020 – 2021)

El Dr. Ángel Montero Carcaboso és el coordinador del Grup de Tractament del càncer pediàtric, de l’àrea de recerca de Biologia molecular i cel·lular dels tumors del desenvolupament de la Fundació per a la Recerca Sant Joan de Déu.

La beca està ajudant a desenvolupar el projecte de recerca titulatInhibició de la via PI3K/Akt en gliomes pediàtrics d’alt grau i glioma difús de protuberància (pHGG/DIPG)’. L’objectiu del projecte és el desenvolupament d’estratègies innovadores i translacionals que contribueixin a millorar les teràpies dels tumors sòlids pediàtrics de mal pronòstic. Mitjançant el desenvolupament de models tumorals derivats de pacients, obren un ventall enorme de possibilitats per obtenir dades clínicament rellevants que aconsegueixin tractaments radicalment innovadors i sistemes d’alliberament de fàrmacs. Tenint en compte que és un dels càncers infantils més letals en el primers anys de vida, aquest estudi és molt important per combatre aquest índex de mortalitat.

Beca Dr. Alfredo García-Alix (2017 – 2019)

Un dels grans reptes que existeix avui dia en els nounats és establir amb certesa el pronòstic del IACN (infart arterial cerebral neonatal), essencial per al desenvolupament d’assaigs clínics terapèutics. Aquest projecte de ‘Desenvolupament d’un algoritme basat en neuroimatge multimodal per al pronòstic personalitzat de l’IACN” permet, per primer cop, caracteritzar de forma individualitzada el risc de discapacitat en els diferents estadis del desenvolupament del nadó. És d’important en la cura d’aquests infants, ja que permet respondre a les inquietuds del pares, anticipar problemes i individualitzar el seguiment, i facilitar l’inici de les intervencions rehabilitadores precoces basades en el risc real. Actualment el Infart Arterial Cerebral Neonatal representa el 80% dels ictus perinatals i la seva incidència és relativament alta, 1 cas per cada 1600-5000 naixements.

Més informació

Beca Dra. Pérez (2014 -2016)

Els fons recaptats amb l’edició del 2014 van permetre reeditar la beca Bombers amb causa, que es va atorgar a la investigadora Belén Pérez Dueñas, per dur a terme un projecte de recerca en malalties neurològiques en la infància. L’objectiu d’aquest estudi era identificar, tractar i avaluar nens amb defectes en el metabolisme de la tiamina, una vitamina que és fonamental per a la obtenció  d’energia al nostre organisme.

Més informació

Investigadora Isabel Iglesias

Beca Dra. Iglesias (2011 – 2013)

La doctora Isabel Iglesias, adjunta del servei de neonatologia, va rebre la primera beca per desenvolupar el projecte de recerca ”Influència del suport nutricional i postnatal al metiloma del prematur extrem”. L’estudi aclaria les conseqüències a nivell molecular de les pautes d’alimentació que s’apliquen en els nounats molt petits o molt prematurs i la seva relació amb la freqüent fallada de creixement durant l’ingrés o amb conseqüències a més llarg termini. Els resultats van suposar un primer pas en l’optimització de les estratègies de nutrició en aquests bebès tan delicats amb l’objectiu d’ajudar-los a créixer més sans.